Biometrical Letters jest czasopismem naukowym wydawanym od 1964 roku przez Polskie Towarzystwo Biometryczne. Publikowane są w nim artykuły naukowe przedstawiające matematyczne podstawy biometrii i statystyki matematycznej oraz artykuły przeglądowe omawiające metody przydatne w projektowaniu badań i analizowaniu ich wyników. Znaczącą część prac opublikowanych w Biometrical Letters stanowią prace aplikacyjne dotyczące zastosowań metod matematycznych i statystycznych w naukach przyrodniczych (szeroko pojętych w tym także medycznych). Zapraszamy do nadsyłania artykułów poświęconych teorii biometrii jak i jej aplikacjom.

Colloquium Biometricum jest czasopismem Polskiego Towarzystwa Biometrycznego od 1970 roku, wydawanym z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W Colloquium Biometricum mogą być publikowane prace z dziedziny biometrii i statystyki matematycznej dotyczące metod, które są stosowane do analizy danych w naukach przyrodniczych. Pożądane jest, aby wyniki teoretyczne były ilustrowane danymi doświadczalnymi. Zapraszamy do przysyłania prac zarówno teoretycznych jak i aplikacyjnych.