W skład Zarządu Polskiego Towarzystwa Biometrycznego wchodzą:

Image
female
 Prezes:
Małgorzata Graczyk
Image
female
 Wiceprezes:
Anna Budka
Image
multi
 Członkowie:

Urszula Bronowicka-Mielniczuk
Leszek Sieczko
Dariusz Załuski

Image
female
 Skarbnik:
Anna Szczepańska-Álvarez
Image
female
 Sekretarz:
Katarzyna Ambroży-Deręgowska