Składka za rok wynosi:

30 zł dla doktorantów,
50 zł dla pozostałych członków.
Emeryci są zwolnieni z opłat.
 
Dokonując wpłaty na konto PTB należy podać tytułem:
„Składka członkowska – [Imię i Nazwisko]”

Numer konta PTB:

Credit Agricole Bank Polska S.A.
19 1940 1076 3142 6815 0000 0000