Image
ŁUKASZEWICZ JÓZEF

ŁUKASZEWICZ JÓZEF (1927–2013)
Członek założyciel i Zastępca przewodniczącego PTB
 

Józef Łukaszewicz urodził się 26 marca 1927 w Duboji. W czasie II wojny światowej należał do Armii Krajowej, służył w 7 Wileńskiej Brygadzie AK. W 1944 roku został wywieziony do Kaługi i przebywał tam dwa lata.
Józef Łukaszewicz wrócił do Polski w 1946 roku. Rozpoczął studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim i obronił pracę magisterską w 1950 roku. Józef Łukaszewicz był uczniem Hugo Steinhausa. Oprócz Uniwersytetu Wrocławskiego pracował również w Instytucie Matematycznym PAN (1949-1970), Politechnice Wrocławskiej (do 1955). W 1957 otrzymał stopień kandydata nauk matematycznych, a w 1971 tytuł profesora nadzwyczajnego. Był kierownikiem Katedry Statystyki (1958-1965) i Katedry Zastosowań Matematyki (1965-1969), a następnie Zakładu Zastosowań Matematyki i Statystyki Matematycznej (1969-1976 i 1980-1997). Od 1 września 1981 do 16 sierpnia 1982 roku był rektorem uniwersytetu, został odwołany z przyczyn politycznych.
Zainteresowania badawcze prof. Łukaszewicza obejmowały probabilistyczne zastosowanie matematyki, teorię obsługi masowej oraz obszary interdyscyplinarne związane z antropologią (taksonomia empiryczna), naukami prawnymi i medycyną (dochodzenie ojcostwa). W swojej pracy zajmował się również teorią obsługi masowej.
Profesor Łukaszewicz jest autorem ponad 170 publikacji, m.in. Metody numeryczne i graficzne (1956), Programowanie dla maszyny Elliott 803 ze szczególnym uwzględnieniem autokodu MARK 3 (1966), Prediction Theory (1967), Random Measures and Harmonizable Sequences (1968), Levy's Probability Measures on Banach Spaces (1978), Analytic Stochastic Processes (1988), An Integral Re-presentation of Limit Law (1990), Jak szukać optymalnych decyzji (1996).
Profesor Józef Łukaszewicz jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Biometrycznego, pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego PTB, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Rady Naukowej i skarbnika.
Prof. Łukaszewicz należał do członków-założycieli Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu (1957), był członkiem Prymasowskiej Rady Społecznej, Rady Naukowej Episkopatu Polski, podkomisji Episkopatu Polski ds. młodzieży, Komisji Episkopatu Polski ds. ekumenizmu. Zasiadał w Arcybiskupiej Radzie Społecznej przy Arcybiskupie Wrocławskim, był przewodniczącym komisji ds. świeckich i członkiem Komisji Głównej Synodu archidiecezji wrocławskiej. Należał do Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność”.

W 1972 otrzymał przyznaną przez Polskie Towarzystwo Matematyczne Nagrodę im. Hugona Steinhausa. W 1973 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2011 Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski "za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce", Złotym Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego i odznaczeniami resortowymi.
Prof. Józef Łukaszewicz zmarł 26 sierpnia 2013 i spoczywa na wrocławskim cmentarzu Świętej Rodziny przy ul. Smętnej na Sępolnie.


Ź r ó d ł a

Poczet rektorów Uniwersytetu Wrocławskiego
Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny. Edycja 2, wyd. Interpess, Warszawa 1989
Kto jest kim we Wrocławiu. Informator biograficzny, wyd. FOX, Wrocław 1999
http://pl.wikipedia.org/wiki/Józef_Łukaszewicz_(matematyk)