Image
LOGO PTB

Celem działalności Polskiego Towarzystwa Biometrycznego jest popularyzacja i rozwój metod biometrycznych. Głównymi aspektami działalności Towarzystwa są: współpraca matematyków, w szczególności statystyków, z biologami, lekarzami i przyrodnikami różnych specjalności, rozwój biometrii oraz rozszerzenie zakresu jej zastosowań w różnych dziedzinach nauki. Zamierzenia te są realizowane poprzez: inicjowanie spotkań naukowców na organizowanych przez PTB konferencjach, kursach, zjazdach naukowych i promowanie nowych osiągnięć biometrii poprzez publikowanie prac naukowych w wydawanych czasopismach.